Foto: Blandet

At fotografere alt og ingenting, at få ingenting til at ligne alting og alting til at ligne ingenting.
At fange formen, farven eller lyset i et billede. At se helheden, eller se detaljen. 
Det er det, jeg forsøger med mine billeder.

- Lone Søndergaard Them.